Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Другий поверх мого "будинку планів" поділяється на дві частини: у правій, наприклад, розташована перспективна та цікава робота у галузі практичної психології, а у лівій - власна родина, де я могла б щасливо реалізуватися як жінка і мати. Гадаю, що зі мною погодиться більшість людей: цікава й пристойно оплачувана робота плюс сімейний добробут, любов - це і є складові щастя людини. І хоч обидві частини цього "другого поверху" мають між собою функційні та архітектурні розбіжності, але вони гармонійно сполучаються між собою. Тому на цьому поверсі затишно мені і моїм

По-английски

The first floor of my "house of plans" is divided into two parts: in right, for example, perspective and interesting work is located in industry of practical psychology, and in left is own family, where I could be happily realized as a woman and mother. Гадаю, that with me most people will agree: interesting and the decently paid work plus domestic welfare, love - it and there are constituents of happiness of man. And though both parts of this "first floor" have inter se функційні and architectural divergences, but they harmoniously unite inter se. Therefore on this floor comfortably to me and my