Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Модуль 2. Технологія ремонтно-будівельних робіт


Лекцiя 1. Тема: Загальні положення за технологією ремонту і реконструкції будинків

Будівництво — це галузь виробництва, що охоплює процеси, пов'язані з зведенням будинків та інших споруд, з їхнім розши¬ренням, реконструкцією, ремонтом, розбиранням і пересуванням.
Розширення полягає в розвитку діючих, цехів основного й допо¬міжного призначення, а також обслуговуючих виробництв, госпо¬дарств і комунікацій на території підприємства.
Реконструкція (модернізація) будинку — це його переобладнан¬ня зі зміною призначення, внутрішнього й зовнішнього вигляду. При реконструкції, крім ремонтних робіт, виконують роботи, пов'язані з новим будівництвом (наприклад, надбудова).
При капітальному ремонті жилих- і цивільних будинків здійс¬нюють заміну і відновлення окремих частин або цілих конструк¬цій і обладнання об'єктів.
Процеси пересування будинку полягають в його переміщенні за допомогою спеціального обладнання і подальшому установленні і

По-русски

Модуль 2. Технология ремонтно-будівельних работ


Лекцiя 1. Тема: Общие положения по технологии ремонта и реконструкции домов

Строительство - это отрасль производства, которое охватывает процессы, связанные с возведением домов и других сооружений, с их розши¬ренням, реконструкцией, ремонтом, разборкой и передвижением.
Расширение заключается в развитии действующих, цехов основного и допо¬міжного назначения, а также обслуживающих производств, госпо¬дарств и коммуникаций на территории предприятия.
Реконструкция (модернизация) дома - это его переобладнан¬ня с изменением назначения, внутреннего и внешнего вида. При реконструкции, кроме ремонтных работ, производят работы, связанные с новым строительством (например, надстройка).
При капитальном ремонте обитаемых- и гражданских домов здійс¬нюють замену и возобновление отдельных частей или целых конструк¬этой и оборудование объектов.
Процессы передвижения дома заключаются в его перемещении с помощью специального оборудования и
<<--- on-line translation is limited --->>