Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Growing numbers of small businesses continue to adopt social marketing: 81% now report using social media channels to market their businesses, up from the 73% reported six months earlier, according to a survey from Constant Contact.

Among those now using social media channels, 65% say such tools complement other forms of marketing.

For example, asked which communications platforms are among the three most important when executing a campaign, small businesses cite email first (88%), followed by Facebook (56%), websites (53%), Twit ter (29%), advertising (23%), an

По-украински

Зростаючі номери малих бізнесів продовжують приймати соціальний маркетинг: 81ow повідомляють користування соціальними медіа-каналами, щоб торгувати їх бізнес-структурами, від 73eported шістьма місяцями раніше, згідно з оглядом від Постійного Контакту.

Серед тих зараз, користуючись соціальними медіа-каналами, 65ay такі інструменти доповнюють, інший утворюється з маркетингу.

Наприклад, запитав якими платформи комунікацій є серед трьох, найбільш важливий, виконуючи кампанію, малі бізнеси цитують електронну пошту спочатку (88 завершено вебсайтами (Фейсбука (56 53 Докоряють тричі (29, реклама (23