Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Big Band — тип оркестру, що спеціалізується на виконанні переважно джазової музики і складається з двох груп — ритмічної та мелодичної.

Біґ бенд з'явився у 1920-х роках із зародженням джазу і набув великої популярності в 1930-40-х роках в епоху свінгу. Зростання популярності танцювальних форм джазу, популярність великих танцювальних свят, балів, на яких грали Біґ бенди зумовили розширениння складів до декількох музикантів в кожній секції, що дозволяло досягати значної гучності звуку на великих танцювальних майданчиках.

В СРСР з проникненням джазу в 1960-х роках з'являються оркестри подібного складу, що отримують назву естрадних. В сучасності репертуар Біґ бендів може включати музику різних напрямків.

Як правило, музика для Біґ-бендів є детально аранжованою, що залишає менше свободи для джазових солістів, на противагу малих джазових колективів, де більшу роль відіграє імпровізація. В епоху фрі-джазу існували також біґ-бенди, що не користувалися нотованим записом.

Біґ-бенд ніколи не мав

По-английски

Big Band is a type of orchestra that is specialized on implementation of mainly jazz music and consists of two groups - rhythmic and melodious.
бенд Hurried appeared in 1920th with the origin of jazz and purchased large popularity in 1930-40th in the epoch of swing music. Increase of popularity of dancing forms of jazz, popularity of large dancing holidays, points on that played at Run of бенди stipulated розширениння syllables to a few musicians in every section, that allowed to arrive at the considerable volume of sound on large dancing grounds.
In the USSR with penetration of jazz the orchestras of similar composition, that get the name of vaudeville, appear in 1960th. In contemporaneity a repertoire Hurried бендів can include music of different directions.
As a rule, music for Біг-бендів is in detail arranged, that abandons less freedom for jazz soloists, in the counterbalance of small jazz collectives, where a greater role is played by improvisation. In the epoch of фрі-джазу existed also біг-бенди, that did not use a writtenin record.
Біг-бенд had never

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined