Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The theoretical model of the private enterprise economy(1) is built upon private ownership(2) and control of the means of production, free choice of occupation(3), and the consumers sovereignty(4). Private enterprises, or firms(5), translate consumers demand(6) for commodities and services(7) into a demand for labour(8), capital(9), and other factors of-production(10). The consuming units receive their income from the sale of productive services to the firm, and spend most of it on consumption(11). Thus money flows from the firms to the people and back to the firms in a continuous circle.

По-украински

Теоретична модель приватної економіки(1) підприємства є будувався на особистій власності(2) і контролі засобів виробництва, безкоштовного вибору окупації(3), і споживчого суверенітету(4). Приватні підприємства, або фірми(5), переводять споживачів вимагають(6) для продуктів і послуг(7) в запиті на працю(8), столицю(9), і інше виробництво(10) чинників. Споживаючі одиниці отримують свій прибуток від продажу продуктивних послуг фірмі, і витрачають більшість з цього на споживання(11). Отже гроші витікають від фірм до людей і назад до фірм у безперервному крузі.