Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

William Shakespeare wrote most of his plays for the Globe Theatre.
In those days in the 16th and 17th centuries people had neither radio nor a newspaper, that’s why the theatre played an important part their lives.
In those days the people of London, young and old, rich and poor, loved the Globe Theatre very much. The poor people could not pay much for the tickets and they stood or sat on the ground in the yard. Rich people and their wives sat on the balconies and aristocrats were allowed to sit on the stage.

По-украински

Уільям Шекспір написав більшість з його ігор для Театру Globe.
У тих днях у 16-х і 17-х людей століть не мав ні радіо, ні газети, ось чому театр грав важливу частину їх життя.
У тих днях люди Лондона, від малого до старого, багатий і бідний, любив Театр Globe дуже. Бідні люди не змогли заплатити багато за квитки і вони стояли або сиділи на землі в подвір'ї. Багаті люди і їх дружини сиділи на balconies і аристократи дозволяється сидіти на стадії.