Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Dear All,To refresh our joint vision of tasks to be carried out in January I send for your attention updated List of Expected Grants and Subcontracts.

My understanding of several top priorities is the following:

Component 1 AB – (i) proceed with Neg Memo and subcontract with AMDI;

Component 1C – (i) finalize evaluation of proposals for Secondary Services

(ii) finalize evaluation of proposals for Baseline survey

Component 2 – (i) release RFP for Training on micro-agrilending

Component 3 – (i) get USAID approval for and release RFA for producer organizations development

(ii) release RFP for development of feasibility studies for the markets

(iii) evaluate proposals for charters development.If something else needs to be included as priority or in case of changes in this list please coordinate activities with project management.Daniel, please confirm the correctness of these priorities or correct the list.Best regards

По-украински

Дорогий Все,щоб оновити наше об'єднане бачення завдань, які здійснюються в січні, який я посилаю за ваша увага оновила Список Очікуваних Надань і передовірених Контрактів.

Моє розуміння декількох вищих пріоритетів - наступне:

Компонент 1, AB, -(i) поновлюють Негативну Записку і передовірений контракт з AMDI;

Складовий 1C -(i) завершують оцінку пропозицій, бо Вторинні Послуги

(другий) завершують оцінку пропозицій для Компонента Базового огляду

2 - (i) release технічне ЗАВДАННЯ на проект для Навчання на micro-agrilending

Компоненті 3 - (i) дістають схвалення USAID і release RFA для release технічного ЗАВДАННЯ розвитку

(другий) організацій виробника на проект для розвитку вивчень здійсненності, бо ринки

(iii) оцінюють пропозиції для розвитку чартеру.Якщо що-небудь інша необхідність включатися як пріоритет або у разі змін в цьому списку будь ласка координатна діяльність з управлінням проектом.Daniel, підтвердіть коректність цих пріоритетів або виправіть список.Сердечний привіт