Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В розділі "Будучи студентом" я дізналась про багато чого того ,що потрібну мені в майбутньому, що допоможе вступити до університету, як проводиться вступ та як ведуть ,себе майбутні студенти інших країн. З вивченого матеріалу, мені цей розділ сподобався: своєю стислість та перенесенням дійсно цінної інформації для мого майбутнього вступу до університету. Також цікаво було дізнаватись про життя студентів інших країн , особливості вступу до університету позамежами своєї країни. Саме таким я побачила розділ "Будучи студентом".

По-английски

In a division, "Being a student" I knew about much what that necessary to me in the future, that will help to enter an university, as an entry is conducted and as conduct, itself future students of other countries. From the studied material, this division pleased me: by it conciseness and by transference really of valuable information for my future entering university. Also it interestingly to hear about life the students of other countries, entering feature university позамежами of the country. I saw a division just the same, "Being a student".