Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Спомин
(Петрукам Ніні та Петру)

Жовтіє листя на деревах,
Значить жовтень наступив.
Перший день настав сьогодні
Вітер з холодом приніс.

Наші рідні та знайомі,
Хто живий і хто помер.
Фотографії в альбомі
Нагадають нам про них.

Хай не буде день осінній
Перешкодою для нас.
Біля грубки в хаті теплій
Ми згадаємо про Вас.

Від дитинства по сьогодні
Нагадають фото нам,
Про життя наше минуле
Як пройшло воно у нас.

1-2 жовтня 2011 рік

По-английски

Remembrance
(Петрукам to Nina and Petro)

leaves Turn yellow on trees,
Means October came.
First day came today

a 1

Wind with a cold brought.

Наші to my folks and acquaintances,
Who living and who died.
Photos in an album
will Remind us about them.

Let there will not be a day autumn

a 1

Obstacle for us.
Near a stove in a house warm
We will remember about you.

From childhood until

now 1

will Remind a photo to us,
About life our past
As it passed for us.

on Octobers, 1


1-2 2011