Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-польски

Sigurno steu financijskim teskocama,zar ne?

По-украински

Sigurno steu financijskim teskocama, zar ne?