Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

УДК 658
Інв. № ___
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Кафедра економіки та маркетингу

ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ
Завідувач кафедри
д-р техн. наук, проф.

В.М. Вартанян
(підпис)

Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста,
напрямок підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”
спеціальність – 7.050107– “Економіка підприємства”

ХАІ.605.________.11В.050107.____________ ПЗ
(номер групи) (номер залікової книжки)

Виконавець студент гр.
(№ групи) (П.І.Б.)

(дата, підпис)
Керівник
(посада, науковий ступінь, вчене звання)

(дата, підпис) (П.І.Б.)
Консультанти:
зі спецчастини
(посада, науковий ступінь, вчене звання)

(дата, підпис) (П.І.Б.)
з безпеки життєдіяльності
(посада, науковий ступінь, вчене звання)

(дата, підпис) (П.І.Б.)
Нормоконтролер

По-украински

УДК 658
Інв. № ___
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
Кафедра економіки та маркетингу

ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ
Завідувач кафедри
д-р техн. наук, проф.

В. М. Вартанян
(підпис)

Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста,
напрямок підготовки 0501 - "Економіка і підприємництво"
спеціальність - 7.050107 - "Економіка підприємства"

ХАІ.605.________.11В.050107.____________ ПЗ

1(номер залікової книжки)

Виконавець студент гр.

1(П. І.б.)

(дата, підпис)
Керівник
(посаду, науковий ступінь, вчене звання)


1(П. І.б.)
Консультанти:
зі спецчастини
(посаду, науковий ступінь, вчене звання)


1(П. І.б.)
з безпеки життєдіяльності
(посаду, науковий ступінь, вчене звання)


1(П. І.б.)
Нормоконтролер