Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

прохідності;
- рівня ураження бронхів (великі, середні, малі);
- ступеня вираженості порушення еластичності легень;
- можливості проведення хірургічного втручання.
В сучасних умовах для вивчення вентиляції застосовують метод спіротесту, який проводять на апаратах, оснащених комп'ютером. Раніше використовували метод спіро-графії. Спірографія - це метод реєстрації вентиляційних величин в системі координат "Об'єм" і "Час".
Слід зазначити, що основними показниками, які враховуються для оцінки функції зовнішнього дихання, є: житгєва ємність легень (ЖЄЛ), форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ), об'єм форсованого видиху за секунду (ОФВ,),.
Пікфлоуметрія - метод моніторування пікової швидкості видиху (ПНІВ), яка вимірюється в літрах на секунду або на хвилину для оцінки ступеня обструкції дихальних шляхів. Моніторинг пікової швидкості видиху надає лікарю максимальну інформацію про стан хворого, ефективність його лікування, а також дозволяє пацієнту організувати самоконтроль за перебігом

По-русски

проходности;
- уровня поражения бронхов (большие, средние, малые);
- степени выраженности нарушения эластичности легких;
- возможности проведения хирургического вмешательства.
В современных условиях для изучения вентиляции применяют метод спіротесту, который проводят на аппаратах, оснащенных компьютером. Раньше использовали метод спіро-графії. Спирография - это метод регистрации вентиляционных величин в системе координат "Объем" и "Время".
Следует отметить, что основными показателями, которые учитываются для оценки функции внешнего дыхания, являются, : житгєва емкость легких (ЖЄЛ), форсирована жизненная емкость легких (ФЖЄЛ), объем форсированного выдоха за секунду (ОФВ,),.
Пікфлоуметрія - метод мониторирования пиковой скорости выдоха (ПНЕЙ), которая измеряется в литрах на секунду или на минуту для оценки степени обструкции дыхательных путей. Мониторинг пиковой скорости выдоха предоставляет врачу максимальную информацию о состоянии больного, эффективности его лечения, а также позволяет пациенту организовать самоконтроль за ходом