Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Сформувавши вказаний пакет документів, 19.02.2010 Таран Г.О. подала його разом із вантажно-митною декларацією типу імпорт 40 до Київської регіональної митниці за адресою: м. Київ, бульвар І.Лепсе, 8, де провела митне оформлення вакцини «Пентаксим» серій Е 2159-1 в кількості 20 808 доз та серій Е 2183-1 в кількості 200 доз для вільного використання, за результатами якого, вантажно-митній декларації від 19.02.2010 присвоєно реєстараційний номер 100000019/2010/643996.

Далі, Сороковий Я.В. та Зак О.Б., діючи з відома всіх учасників злочинної групи, згідно товарно-транспортної накладної від 19.03.2010 № ИнРн-00699 поставили розмитнену Басаньком А.В. по підробленій вантажно-митній декларації від 19.03.2010 № 100000019/2010/643996 вакцину «Пентаксим» серії Е 2159-1 в кількості 20 808 доз та серій Е 2183-1 в кількості 200 по завищеній понад у два рази вказаній вище ціні за дозу, загальною вартістю 4 972 550,40 грн. для МОЗ України.

За поставлену Сороковим Я.В. та Заком О.Б. вакцину «Пентаксим» в кількості 20 960 доз по завищеній ціні, Кузнецов О.В. перерахував бюджетні кошти в сумі 4 972 550,40 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтерфарм» № 260090100837, що відкритий в ПАТ «ПроКредитБанк» з метою подальшого їх заволодіння.

В результаті зазначених злочинних дій, Сороковим Я.В., спільно із Басаньком А.В., Кузнецовим О.В. Мухарською Л.М., Павелко Н.Ю. та невстановленими особами на чолі із Заком О.Б., незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 631 589,07 грн., що становить різницю між оптово-відпускною ціною французької компанії «Санофі Пастер» на вказану вакцину та сумою, сплаченою МОЗ України для ТОВ «Інтерфарм» при її закупівлі, з урахуванням націнки в розмірі 10% оптово-відпускної ціни, передбаченої п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955.

25.04.2010 французькою компанією «Санофі Пастер» для ТОВ «Інтерфарм» на митну територію України по інвойсам від 14.04.2010 № 90077937 та від 21.04.2010 № 90078020 поставлено вакцину «Пентаксим» серії G 2045-1 в кількості 50 290 доз, серії Е 2098-1 в кількості 70 987 доз та серії G в кількості 9 253 дози, всього 67 530 доз по ціні 116,16 грн. (11 Євро) за дозу.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, Сороковий Я.В., Басанько А.В. та невстановлені особи під керівництвом організатора Зака О.Б., діючи з відома всіх учасників організованої групи, достовірно знаючи, що відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.

2008 № 955, яким визначено, що граничний рівень надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення, в тому числі й на вакцини, що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти, встановлено на рівні не вище 10 відсотків від оптово-відпускної ціни виробника, у квітні 2010 року в м. Києві, склали завідомо неправдиві документи - інвойси від імені компанії «Олден Груп» від 14.04.2010 № 90077937 та від 21.04.

2010 № 90078020 до яких внесли завідомо неправдиві відомості про те, що поставку вказаної вище вакцини для ТОВ «Інтерфарм» проводила не французька компанія «Санофі Пастер», а американська холдингова компанія «Олден Груп» по визначеній Заком О.Б. завищеній понад у два рази ціні.

У подальшому, Басанько А.В., діючи по вказівці Зака О.Б. та з відома всіх учасників організованої групи, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інтерфарм» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 8-Б, з метою досягнення спільної мети по заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виконуючи відведену йому роль, для проведення митного оформлення вказаної вище вакцини сформував пакет документів до якого включив фотокопію контракту від 02.04.2009 № 01-04/09 pntxm та складені вище інвойси оформлені від імені компанії «Олден Груп» від 14.04.

2010 № 90077937 та від 21.04.2010 № 90078020 із завідомо неправдивими відомостями про те, що постачальником вакцини для ТОВ «Інтерфарм» є американська компанія «Олден Груп» по завищеній ціні.

Крім того, до зазначеного пакету документів додав авіаційну накладну від 21.04.2010 № 187-0048 1084 та фотокопію вказаної накладної, сертифікат походження товару від 20.04.10 № 08770, фотокопію сертифікату про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату № 364/08-300200000 від 19.03.2008, фотокопію сертифікату якості товару від 15.12.2008, фотокопію сертифікату якості товару від 04.12.2009, фотокопію сертифікату якості товару від 11.09.

2009, довідку про відсутність у ТОВ «Інтерфарм» за межами України валютних цінностей та майна, фотокопію облікової картки № 12200/03/08/05777.

Після цього, у кінці квітня 2010 року Басанько А.В., перебуваючи в приміщенні ТОВ «Інтерфарм» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 8-Б, склав вантажно-митну декларацію, куди заніс завідомо неправдиві дані стосовно постачальника вакцини - американської холдингової компанії «Олден Груп» та завищеної ціни за одну дозу – 237,24 грн., яку 27.04.2010 подав разом із сформованим вище пакетом до митних органів Бориспільської митниці за адресою: м.

Бориспіль-7, Аеропорт, де провів митне оформлення вказаної вище вакцини для випуску у вільне використання, за результатами якого вантажно-митній декларації від 27.04.2010 типу імпорт 40 надано реєстраційний номер 122000113/2010/008327.

Оформлену Басаньком А.В. вакцину на Бориспільській митниці по завищеним цінам було поміщено на склад ТОВ «Інтерфарм», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Рокосовського, 8-Б.

У подальшому, Сороковий Я.В. та Зак О.Б., діючи з відома всіх учасників злочинної групи, згідно товарно-транспортної накладної від 27.04.2010 № 122000113/2010/008327 поставили розмитнену Басаньком А.В. по підробленій вантажно-митній декларації від 9 334 919,52 грн., для МОЗ України, яку транспортовано на склад ДП «Укрвакцина», за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова, буд. 66А, Київської області.

За поставлену Заком О.Б. вакцину «Пентаксим» в кількості 39 348 доз вказаних вище серій, по завищеній понад у сто відсотків ціні, Кузнецов О.В. перерахував бюджетні кошти в сумі 9 334 919,52 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтерфарм» № 260090100837, що відкритий в ПАТ «ПроКредитБанк» з метою подальшого їх заволодіння.

В результаті зазначених злочинних дій, Сороковим Я.В., спільно із Басаньком А.В., Кузнецовим О.В. Мухарською Л.М., Павелко Н.Ю. та невстановленими особами на чолі із Заком О.Б., незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 4 307 971,25 грн., що становить різницю між оптово-відпускною ціною французької компанії «Санофі Пастер» на вказану

По-русски

Сформировав указанный пакет документов, 19.02.2010 Таран Г.О. подала его вместе с грузово-таможенной декларацией типа импорт 40 к Киевской региональной таможне по адресу: г. Киев, бульвар И.Лепсе, 8, где провела таможенное оформление вакцины "Пентаксим" серий Е 2159-1 в количестве 20 808 доз и серий Е 2183-1 в количестве 200 доз для свободного использования, по результатам которого, грузово-таможенной декларации от 19.02.2010 присвоен реєстараційний номер 100000019/2010/643996.

Дальше, Сороковой Я.В. и Зак О. Б., действуя с ведома всех участников преступной группы, согласно товарно-транспортной накладной от 19.03.2010 № ИнРн-00699 поставили растаможенную Басаньком А.В. по подделанной грузово-таможенной декларации от 19.03.2010 № 100000019/2010/643996 вакцину "Пентаксим" серии Е 2159-1 в количестве 20 808 доз и серий Е 2183-1 в количестве 200 по завышенной сверх в два раза указанной выше цене за дозу, общей стоимостью 4 972 550,40 грн. для МОЗ Украины.

За поставленную Сороковым Я.В. и Заком О. Б. вакцину "Пентаксим" в количестве 20 960 доз по завышенной цене, Кузнецов О. В. перечислил бюджетные средства в сумме 4 972 550,40 грн. на расчетный счет ООО "Інтерфарм" № 260090100837, что открыт в ПАТ "ПроКредитБанк" с целью дальнейшего их завладевания.

В результате отмеченных преступных действий, Сороковым Я.В., совместно из Басаньком А.В., Кузнецовим О. В. Мухарською Л. М., Павелко Н.Ю. и неустановленными лицами во главе из Заком О. Б., незаконно завладели бюджетными средствами в сумме 1 631 589,07 грн., которые представляют разницу между оптово-отпускной ценой французской компании "Санофі Пастер" на указанную вакцину и суммой, оплаченной МОЗ Украины для ООО "Інтерфарм" при ее закупке, с учетом наценки в размере 10% оптово-отпускной цены, предвиденной п. 1 постановления Кабинета Министров Украины от 17.10.2008 № 955.

25.04.2010 французской компанией "Санофі Пастер" для ООО "Інтерфарм" на таможенную территорию Украины по інвойсам от 14.04.2010 № 90077937 и от 21.04.2010 № 90078020 поставлена вакцина "Пентаксим" серии G 2045-1 в количестве 50 290 доз, серии Е 2098-1 в количестве 70 987 доз и серии G в количестве 9 253 дозы, всего 67 530 доз по цене 116,16 грн. (11 Евро) за дозу.

Реалізуючи общий преступный умысел, Сороковой Я.В., Басанько А.В. и неустановленные лица под руководством организатора Зака О. Б., действуя с ведома всех участников организованной группы, достоверно зная, что в соответствии с п. 1 постановления Кабинета Министров Украины от 17.10.

2008 № 955, которым определенно, что предельный уровень надбавки на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, в том числе и на вакцины, которые будут приобретаться полностью или частично за бюджетные средства, установлено на уровне не выше 10 процентов от оптово-отпускной цены производителя, в апреле 2010 года в г. Киеве, сложили заведомо неправдивые документы - інвойси от имени компании "Олден Групп" от 14.04.2010 № 90077937 и от 21.04.

2010 № 90078020 к которым внесли заведомо неправдивые сведения о том, что поставку указанной выше вакцины для ООО "Інтерфарм" проводила не французская компания "Санофі Пастер", а американская холдинговая компания "Олден Групп" по определенной Заком О. Б. завышенной сверх в два раза цене.

В дальнейшем, Басанько А.В., действуя по указанию Зака О. Б. но с ведома всех участников организованной группы, находясь в помещении ООО "Інтерфарм" по адресу: г. Киев, ул. Саксаганського, 8-Б, с целью достижения общей цели по завладеванию бюджетными средствами в особенно больших размерах, исполняя отведенную ему роль, для проведения таможенного оформления указанной выше вакцины сформировал пакет документов к которому включил фотокопию контракта от 02.04.2009 № 01-04/09 pntxm и составлены выше інвойси оформлены от имени компании "Олден Групп" от 14.04.

2010 № 90077937 и от 21.04.2010 № 90078020 с заведомо неправдивыми сведениями о том, что поставщиком вакцины для ООО "Інтерфарм" является американская компания "Олден Групп" по завышенной цене.

Кроме того, к отмеченному пакету документов прибавил авиационную накладную от 21.04.2010 № 187-0048 1084 и фотокопию указанной накладной, сертификат происхождения товара от 20.04.10 № 08770, фотокопию сертификата о государственной регистрации медицинского иммунобиологического препарата № 364/08-300200000 от 19.03.2008, фотокопию сертификата качества товара от 15.12.2008, фотокопию сертификата качества товара от 04.12.2009, фотокопию сертификата качества товара от 11.09.

2009, справку об отсутствии в ООО "Інтерфарм" за пределами Украины валютных ценностей и имущества, фотокопии учетной карточки № 12200/03/08/05777.

После этого, в конце апреля 2010 года Басанько А.В., находясь в помещении ООО "Інтерфарм" по адресу: г. Киев, ул. Саксаганського, 8-Б, сложил грузово-таможенную декларацию, куда занес заведомо неправдивые данные относительно поставщика вакцины - американской холдинговой компании "Олден Групп" и завышенной цены за одну дозу - 237,24 грн., которую 27.04.2010 подал вместе с сформированным выше пакетом к таможенным органам Бориспольской таможни по адресу: г.

Борисполь-7, Аэропорт, где провел таможенное оформление указанной выше вакцины для выпуска в свободное использование, по результатам которого грузово-таможенной декларации от 27.04.2010 типу импорт 40 предоставлен регистрационный номер 122000113/2010/008327.

Оформленную Басаньком А.В. вакцину на Бориспольской таможне по завышенным ценам было помещено на состав ООО "Інтерфарм", который расположен по адресу, : г. Киев, ул. Рокосовського, 8-Б.

В дальнейшем, Сороковой Я.В. и Зак О. Б., действуя с ведома всех участников преступной группы, согласно товарно-транспортной накладной от 27.04.2010 № 122000113/2010/008327 поставили растаможенную Басаньком А.В. по подделанной грузово-таможенной декларации от 9 334 919,52 грн., для МОЗ Украины, которая транспортирована на состав ДП "Укрвакцина", по адресу: г. Обухов, ул. Каштановая, конур. 66А, Киевской области.

За поставленную Заком О. Б. вакцину "Пентаксим" в количестве 39 348 доз указанных выше серий, по завышенной сверх в сто процентов цене, Кузнецов О. В. перечислил бюджетные средства в сумме 9 334 919,52 грн. на расчетный счет ООО "Інтерфарм" № 260090100837, что открыт в ПАТ "ПроКредитБанк" с целью дальнейшего их завладевания.

В результате отмеченных преступных действий, Сороковым Я.В., совместно из Басаньком А.В., Кузнецовим О. В. Мухарською Л. М., Павелко Н.Ю. и неустановленными лицами во главе из Заком О. Б., незаконно завладели бюджетными средствами в сумме 4 307 971,25 грн., которые представляют разницу между оптово-отпускной ценой французской компании "Санофі Пастер" на указанную