Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Physics is the branch of science that deals with properties, changes interactions of matter and energy. It comes from the Latin word physica, meaning nature. So physics is the study of nature and princi ples that govern the physical world around us..

По-украински

Фізика - галузь науки, яка має справу з майном, змінює взаємодії справи і енергії. Це приходить від Латинського слово physica, маючи на увазі природу. Так physics - вивчення природи і princi ples, які управляють фізичним світом навколо нас.