Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Respect for patient autonomy, which is crucial in modern medical ethics and law, embodies in the requirement of informed consent for any medical intervention. 4 This certainly includes the possibility for patients to refuse what they may regard as disproportionate or futile treatment, that is, when its burden outweighs any benefit. But what about those patients who cannot give (or refuse) consent because of physical or mental incapacity? Who shall decide for them? The physician? The family? What if family members disagree about treatments to be provided or withheld? What if doctors and patient’s relatives have different views on what is best for the patient?

По-украински

Повага для терплячої автономії, яка критична в сучасній медичній етиці і законі, утілює у вимогу інформованої згоди для будь-якого медичного втручання. 4 Це звичайно включає можливість, щоб пацієнти відмовилися, що вони, можливо, розцінюють як непропорційне або даремне лікування, тобто, коли його тягар переважує будь-яку вигоду. Але що про тих пацієнтів, які не можуть дати(чи сміття) згоду із-за фізичної або розумової нездатності? Хто повинен вирішити для них? Лікар? Сім'я? А що коли члени сім'ї розходяться в думках про лікування, які забезпечені або відмовлені в? А що коли доктори і родичі пацієнта мають різний вигляд на тому, що краще для пацієнта?