Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. Alice's family lived in our street, ...? 2. Alice was a "born mechanic", ...? 3. Alice's father didn't teach her about tools, ...? 4. She took manual training in school instead of homemaking, ...? 5. I thought it was wonderful, ...? 6. Girls couldn't drive a car in those days, ...? 7. Alice didn't learn to drive a car, ...? 8. Teh girls went on short trips in Alice's family car, ...? 9. There is on work for boys and for girls only, ...? 10. It is good to be independent in life, ...?

По-украински

1. Сім'я Аліси жила в нашій вулиці, ...? 2. Аліса була механіком", що "народився, ...? 3. батько Аліси не викладав їй про інструменти, ...? 4. Вона узяла ручне навчання в школі замість ведення домашнього господарства, ...? 5., який я думав, що це дивовижно, ...? 6. Дівчатка не змогли управляти автомобілем в тих днях, ...? 7. Аліса не вчилася управляти автомобілем, ...? 8. дівчатка Teh тривали короткі подорожі в сімейному автомобілі Аліси, ...? 9. На роботі для хлопчиків і для дівчаток тільки, ...? 10. Це добре, щоб бути незалежним в житті, ...?