Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

MultipleMultiple secure environments: A system VM provides a sandbox that isolates
one system environment from other environments, thus ensuring a
level of security that may not be provided by a single operating system. For
example, a user accustomed to running applications on a private machine
may be reluctant to transfer the applications to a Web server unless there is
some guarantee that the user's resources and activity cannot be accessed or
monitored by other users of the same server. In such a situation, a virtual
machine can be used to provide an environment that, for all practical purposes,
is isolated from the others and through which it is not possible for
one user to observe or change another's data and activity.

По-украински

Безпечне довкілля MultipleMultiple : система VM забезпечує пісочницю, що isolates
одне системне довкілля від іншого довкілля, отже гарантуючи
рівень безпеки, яка, можливо, не забезпечена єдиною операційною системою. Для
приклад, користувач звик до поточних застосувань на приватній машині
можливо, неохочий перемістити додатки у веб-сервер, якби тільки там є
деяка гарантія, що ресурси користувача і діяльність не можуть бути доступні або
контролюється іншими користувачами того ж сервера. У такій ситуації, віртуальний
машина може бути використана, щоб забезпечити довкілля, що, для усіх практичних цілей,
ізолюється від інших і через який для цього не можливо
один користувач, щоб спостерігати або змінювати інші дані і діяльність.