Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Реферат
на тему:
“Роль вітамінів у житті людини”
ПЛАН
1. Вітаміни, їх види та значення в роботі організму людини
2. Препарати жиророзчинних вітамінів, їх значення
3. Водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, їх значення
Висновки
Використана література

1. Вітаміни, їх види та значення в роботі організму людини
Для підтримання нормальної життєдіяльності організму крім білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і води потрібні вітаміни. Цим терміном називають групу додаткових речовин їжі, що належать до різних класів органічних сполук і за рідкісним винятком не синтезуються в організмі людини. Вони мають сильний і певною мірою специфічний вплив на процеси обміну, причому в дуже невеликих кількостях.
Існування і значення вітамінів для життя встановив наприкінці минулого століття російський лікар М. І. Лунін (1881). Пізніше польський хімік К. Функ (1912) назвав біологічно активну речовину, яку виділили з висівок, "вітаміном", оскільки вона містила в своїй молекулі аміногрупу (лат.

По-английски

Abstract
on a theme :

a 1

"Role of vitamins in life of man"

a 1

PLAN
1. Vitamins, their kinds and values in-process organism of man
2. Preparations of liposoluble vitamins, their value
3. Водоводорозчинні and liposoluble vitamins, their value
Conclusions

a 1

Used literature

1. Vitamins, their kinds and values in-process organism of man
For maintenance of normal vital functions of organism except albumens, fats, carbohydrates, mineral substances and water necessary vitamins. Name the group of additional substances of meal, that belong to the different classes of organic compounds and after a rare exception not synthesized in the organism of man, this term. They have a strong and up to a point specific influence on the processes of exchange, thus in very small amounts.

a 1

Existence and value of vitamins for life was set at the end of past century by the Russian doctor М. And. Лунін (1881). Later the Polish chemist К. Функ (1912) named an active substance that was distinguished from brans biologically, by a "vitamin", as she contained in the molecule аміногрупу (lat.