Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

wombat and boomerang, come from the Aboriginal ...... and many others from the Cockney dialect spoken by the first settlers, the Londoners.
Canadian English is different both from American English and from ..........It is said to sound like American to Britons and like British to .............In pioneer days Canadians ...... many words from Canadian French, for example, bateau and habitant , from the native Indian Languages came many.......like caribou and totem, and from Eskimo, Canadian English took anorak, inuit, kayak and others.

По-украински

wombat і бумеранг, приходять від Аборигена ...... і багато інші від діалекту Кокні, розмовного першими поселенцями, Лондонці.
Канадська англійська мова відмінна як від Американської англійської мови, так і від ..........Цього вищезгаданий звучати подібно до американця до Британців і подібно до британця .............У канадців ...... піонерських днів багато слів з Канадської французької мови, наприклад, канадська плоскодонка і житель, від рідних Індійських Мов прийшли багато.......подібно до карібу і тотема, і від Ескімоса, Канадська англійська мова узяла anorak, inuit, каяк і інший.