Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

название приказа должно говорить о содержании этого документа. Отсюда следует что название приказа должно быть оформленно согласно Закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" , а именно Приказ Об организации бухгалтерского учета и учетной политики

По-украински

назва наказу повинна говорити про зміст цього документу. Звідси слідує що назва наказу має бути оформлено згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме Наказ Про організацію бухгалтерського обліку і облікової політики