Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

On 26 April 1986, at 01:23, reactor four suffered a catastrophic power increase, leading to explosions in its core. This dispersed large quantities of radioactive fuel and core materials into the atmosphereand ignited the combustible graphite moderator. The burning graphite moderator increased the emission of radioactive particles, carried by the smoke, as the reactor had not been encased by any kind of hard containment vessel. The accident occurred during an experiment scheduled to test a potential safety emergency core cooling feature, which took place during the normal shutdown procedure

По-украински

26 1986 квітня, в 01: 23, реактор чотири перенесли катастрофічну владу підвищені, веде до вибухів в його ядрі. Це розігнані великі кількості радіоактивних паливних і основних матеріалів в atmosphereand запалили горючий графітовий уповільнювач. Графітовий уповільнювач горіння був підвищений емісію радіоактивних часток, що мчать димом, оскільки реактор не був ув'язнений будь-яким видом твердого протиаварійного судна. Нещасний випадок відбувався впродовж експерименту планував, щоб перевірити потенційну захисну надзвичайну основну особливість вихолодження, яка мала місце впродовж нормальної процедури зупинки