Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Its official name is the Palace of Westminster.Most of the building was built in 1840 after the fire in 1834 destroyed the old palace.At the north end of the building,by Westminster Bridge,is the famous clock tower,Big Ben.In fact, Big Ben is the name of the bell in the tower,not the clock.

По-украински

Його офіційне ім'я - Палац вестмінстера.Більшість з будівлі була будувався в 1840 після вогню в 1834 знищено старий палац.На півночі закінчуються будівлі, Вестмінстерським Мостом, - знаменита вежа вартового, Великий Бен.Фактично, Великий Бен - ім'я дзвінка у вежі, не годинник.