Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Оксана Забужко
Я, Мілена
Соломії Павличко

Зовні все було начебто гаразд. Тобто, все і справді було гаразд — так запевняла себе Мілена, кваплячись темними зимовими вечорами з телестудії додому (обличчя все ще малорухоме під незнятим гримом, і слабкий, на гадку про мужа — а я тут жду, жду, — усміх ніжности, що самовільно віддимав губи поцілунковою трубочкою — ах ти, котуся моя, — пробивався крізь грим, мов крізь оті понамерзляні коржі на асфальті, на які потемки ввесь час треба вважати — навіть якщо їх там нема). Сторожко дрібцяючи по невидимих ковзанках, вона наближалася до будинку і, перш ніж звернути у двір, заходила часом під каштани, що відділяли будинок від вулиці, — задерши голову, відшукати поглядом свої вікна й по тому, котре з них освітлене, дізнатися, що зараз, не підозрюючи про радість її наближення, робить лапчик (мурчик, хвостик пухтик). Найчастіше світилося в спальні — розмитою синцюватою плямою знизу на портьєрах: пухтик дивився телевізор. Як він звичайно жартував —

По-английски

Oksana Забужко
I, Мілена
To Salome Павличко

Outwardly all was as though all right. Id est, all really was all right - so notarized itself Мілена, hurrying by dark winter evenings from the TV studio home (a face is not still mobile under the untaken off make-up, and weak, on an idea about a husband - and I wait here, wait, is a smile of ніжности, that wilfully віддимав of lip by a поцілунковою tube - ah you, котуся my, - pushed through a make-up, languages through those понамерзляні коржі on an asphalt, on which in the dark ввесь time is necessary to be counted, - even if they are not there). Carefully дрібцяючи on invisible skating rinks, she approached a house and, before to displace in a court, called sometimes under chestnuts which dissociated a house from a street, - killing a chairman, to find a look the windows and on that which from them is lighted up, to know, that now, unawaring her approaching of gladness, does лапчик (мурчик, tail of пухтик). Mostly shone in a bedroom - by the washed out синцюватою spot from below on portieres: пухтик looked a television set. As he
<<--- on-line translation is limited --->>