Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

т е бя люблю

По-английски

т е бя I love