Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Of special interest to the owners or potential owners of a company, of course, is the net worth section of the balance sheet. The entries in this section will vary depending on whether the firm is organized as a proprietorship, a partnership, or a corporation. The net worth section for a partnership will show the ownership interests of the different partners, and the net worth section for a corporation will show the interests of the various classes of stockholders. Also, a distinction is usually made between amounts paid in by owners and amounts of earnings that have been retained by the firm.

По-украински

Із спеціального інтересу до власників або потенційних власників компанії, звичайно, - мережева варта секція балансового звіту. Входи в цю секцію зміняться залежно від того, чи фірма організована як власність, співпраця, або корпорація. Мережева варта секція для співпраці виявить цікавість власності різних партнерів, і мережева варта секція для корпорації виявить цікавість різних класів акціонерів. Також, відмінність зазвичай робиться між кількостями сплатив власниками і кількостями виручок, які зберегла фірма.