Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Yulia Tymoshenko, leader of the same name bloc, claims about a one-time bribe of 1 million dollars and then monthly payment of 25,000 dollars for a people's deputy to move from opposition to the coalition. She said this in a Big Politics with Yevgeniy Kiselyov broadcast on Inter TV Channel June 25.

"It's no secret today that they have offered a people's deputy, notably, all deputies from our faction, 1 million dollars and then 25,000 dollars as monthly payment in one form or another," according to Tymoshenko.

At the same time she noted that did not absolve herself of responsibility for the transfer of deputies from the Yulia Tymoshenko Bloc to the coalition.

По-украински

Юлія Тимошенко, лідер того ж блоку імені, вимагає про одноразовий хабар 1 мільйона доларів а потім щомісячну оплату 25,000 доларів, щоб народний депутат рухався від опозиції до коаліції. Вона говорила це у Великій Політиці з Yevgeniy Kiselyov broadcast на Між червнем Телеканалу 25.

"Це - ніяка таємниця сьогодні, що вони мають запропонував народного депутата, виключно, усі депутати від нашої фракції, 1 мільйон доларів а потім 25,000 доларів як щомісячна оплата в одному формують або інший," згідно з Тимошенко.

В той же час вона відмітила, що це не прощає себе відповідальності за передачу депутатів від Блоку Юлії Тимошенко до коаліції.