Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

КРОК 2. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА
БУКЛЕТИ 2007-2014 рр.
СЕРЦЕ
Мітральний стеноз : ревматизм, хлопаючий 1 тон на верхівці, акцент П тону над легеневою артерією,діастоличний шум, кошаче куркотіння.
Мітральна недостатність : зміщення серця вверх та вліво, ослаблення 1 тону, акцент П, систолічний шум на верхівці.
Стеноз легеневої артерії : ціаноз, грубий пансистолічний шум в П міжребер’Ї, гіпертрофія правого шлуночка, зниження П тону, систолічне тремтіння в П міжребер’»ї.
Недостатність аортального клапану : ревматизм, відчуття пульсації в голові, ритмічне похитування голови, запаморочення, підвищення АТ.
Недостатність мітрального клапану : ангіни в анамнезі, послаблення 1 тону на верхівці, систолічний шум на верхівці, що проводиться в ліву підпахвинну впадину, акцент П тону на легеневій артерії.
Дефект міжшлункової перетинки : грубий систолічний шум в П міжребер’ї зліва, гіпертрофія лівого або обох шлуночків.
Дефект міжпередсердної перетинки : систолічний або систолодіастолічний

По-русски

ШАГ 2. ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОДГОТОВКА
БУКЛЕТЫ 2007-2014 гг.
СЕРДЦЕ
Митральный стеноз : ревматизм, хлопающий 1 тон на верхушке, акцент П тону над легочной артерией, діастоличний шум, кошаче куркотіння.
Митральная недостаточность : смещения сердца вверх и влево, ослабление 1 тону, акцент П, систолический шум на верхушке.
Стеноз легочной артерии : цианоз, грубый пансистолический шум в П міжребер'Ї, гипертрофия правого желудочка, снижения П тону, систолическое дрожание в П міжребер'" ї.
Недостаточность аортального клапану : ревматизм, ощущение пульсации в голове, ритмичное покачивание председателя, головокружения, повышения АО.
Недостаточность митрального клапану : ангины в анамнезе, послабление 1 тону на верхушке, систолический шум на верхушке, которая проводится в левую впадину подпаховины, акцент П тону на легочной артерии.
Дефект межжелудочной перепонки : грубый систолический шум в П міжребер'ї слева, гипертрофия левого или обоих желудочков.
Дефект межпредсердной перепонки : систолический или систолодіастолічний