Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Наркотики та наркоманія
Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії. Кількість людей, які вживають наркотики близько 100 тисяч (за офіційними даними). Реальна цифра людей, що вживають наркотики, за оцінками МВС, в 10-12 разів більша, і складає 800-900 тисяч, а тенета наркобізнесу ловлять все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні зареєстровано 65 тисяч розповсюджувачів наркотиків.
Молоді необхідно усвідомити, що вживання наркотиків не просто шкодить здоров'ю людини, а й знищує, вбиває її. Наркоманія - це насамперед проблеми молоді. Дослідження показали, що середній вік початку прийому наркотиків - 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший - 9-13 років. Наркоманія - це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Середня тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. Як свідчать

По-русски

Наркотики и наркомания
Количество наркоманов растет во всем мире, в том числе и в Украине. Наркомания в Украине, по мнению специалистов, давно приобрела признаки эпидемии. Количество людей, которые принимают наркотики около 100 тысяч(по официальным данным). Реальная цифра людей, которые принимают наркотики, по оценкам МВД, в 10-12 разы больше, и составляет 800-900 тысячи, а тенеты наркобизнеса ловят все новые жертвы. По данным Интерпола, в Украине зарегистрировано 65 тысячи распространителей наркотиков.
Молодежи необходимо осознать, что употребление наркотиков не просто вредит здоровью человека, но и уничтожает, убивает ее. Наркомания - это в первую очередь проблемы молодые. Исследования показали, что средний возраст начала приема наркотиков - 13-15 годы, а в некоторых городах нашей страны еще меньший - 9-13 годы. Наркомания - это тяжелая болезнь, которая очень быстро развивается. Средняя продолжительность жизни человека после начала регулярного приема наркотиков представляет 7 годы. Наркоманы редко доживают до 30-летнего возраста. Как свидетельствуют