Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The only factor determining vector competence therefore depends on the successful replication of TSWV in the host. However, the rate of infection of the midgut muscle cells tends to differ in the different species of thrips. All the same it is now confirmed that infection in the ligaments preceded that in the salivary glands and that salivary gland infection is always preceded or accompanied by ligament infection. The ability, inability or partial ability to transmit the virus depends on the degree to which salivary glands become infected before pupation.

По-украински

Тільки factor визначальна векторна компетентність тому залежить від успішної копії TSWV у хазяїна. Проте, норма інфекції осередків мускула середньої кишки прагне відрізнятися різними різновидами thrips. Все-таки зараз підтверджено, що інфекція в зв'язках передувала, що в слинових залозах і що інфекції слинової залози завжди передує або супроводжується інфекцією зв'язку. Здатність, нездатність або часткова здатність передавати вірус залежить від градуса, до якого слинові залози стають зараженими перед обертанням в лялечку.