Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A: What number are you calling from?
B: It’s 437-8103
B: The Kyiv number is 252-41-12. Can you put me through straightaway?
A: International. Good morning.
B: Good morning. I want to book a can to Kyiv. My name is Klimenko
A: I’m afraid not, sir. The line is busy. I’ll call you back as soon as the call comes through
A: What number do you want in Kyiv?

По-украински

:, з Якого номера ви дзвоните?
B: Це складає 437-8103
B: Київський номер складає 252-41-12. Можете ви виконувати мене через фінішну пряму?
: Гравець збірної. Добрий ранок.
B: Хороший ранок. Я хочу зареєструвати бідон в Київ. Моє ім'я Klimenko
: я боюся ні, сер. Лінія зайнята. Я назву, ви підтримуєте, як тільки виклик зізнається в провині
:, Який номер ви хочете в Києві?