Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

You've asked me for advice on a book to read. That's a very difficult question. How can I possibly know what will interest other people ? And you haven't mentioned in your letter whether you want to read adventure stories and science fiction, dramas, or poems.
There are books of all kinds. Volumes of verses , plays, biographies, short stories and novels. Have you ever heard about Francis Bacon , who lived about the same time as William Shakespeare? He wote "Some books are to be tasted , others to be swallowed, and some few to be chewed and digested." I can't give you better advice.

По-украински

Ви маєте попросив мене про пораду щодо книги для читання. Це дуже важке питання. Як можу я можливо знати, що цікавитиме інших людей ? І ви не згадали у вашому листі чи ви хочете читати авантюрні романи і наукову фантастику, драми, або поеми.
Є книги усіх видів. Об'єми ігор віршів,, біографій, новел і новел. Майте, ви коли-небудь дізнавалися про Франциска Bacon,, хто жив про той же час, as Уільям Шекспір? Він wote "Деякі книги мають бути випробуваними, інші для ковтання, і дещо, щоб жуватися і перетравлюватися". Я не можу дати, ви покращуєте пораду.