Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронп-раці від 09.01.98 № 4.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції
України 10. 02. 98 за № 93/2533.
Дата введення 20.02.1998
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВПередмова
1. РОЗРОБЛЕНО: Національним науково-дослідним інститутом охорони праці
2. ВНЕСЕНО: Управлінням по нагляду в металургійній промисловості, енер-гетиці,
будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України
3. ВВЕДЕНО: Замість «Правил техніки безпеки при експлуатації електроус-тановок споживачів», затверджених Головдерженергонагля-дом Міненерго СРСР 21.12.84р. і переглянутих в 1988 р.; ви-дання 4. Енергоатомвидав, Москва, 1989 р.
Редакційна комісія:
Сорокін І. Д. (голова комісії), Мельничук Л. О., Андрєєв С. А., Ясинський В. М., Цимбалюк А. У., Громадський Ю. С., Кононенко А. О.
Відповідальні виконавці:
Ясинський В. М., Гажаман В. І., Єліпашев В.

По-русски

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ По НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ Об ОХРАНЕ ТРУДА

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Держнаглядохоронп-рака от 09.01.98 № 4.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Министерстве юстиции
Украины 10. 02. 98 за № 93/2533.
Дата введения 20.02.1998
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙПредисловие
1. РАЗРАБОТАНО: Национальным научно-исследовательским институтом охраны труда
2. ВНЕСЕНО: Управлением по присмотру в металлургической промышленности, енер-гетиці,
строительстве и котлонадзору Госнадзорохрантруд Украины
3. ВВЕДЕНО: Вместо "Правил техники безопасности при эксплуатации електроус-тановок потребителей", утвержденных Головдерженергонагля-дом Минэнерго СССР 21.12.84р. и пересмотренных в 1988 г.; ви-дання 4. Енергоатомвидав, Москва, в 1989 г.
Редакционная комиссия:
Сорокин И. Д. (председатель комиссии)Мельничук Л. О., Андреев С. А., Ясинський В. М., Цимбалюк А. В., Общественный Ю. С., Кононенко А. О.
Ответственные исполнители:
Ясинський В. М., Гажаман В. И., Єліпашев В.