Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Since an investment will generally tie a company for a long period to a particular coun¬try with a particular geographical coverage, it is important to analyze and produce a long-term forecast of the trend in costs of - and the demand for - products from the planned unit. The general macro-economic situation, how will develop and its stability are very important factors.
At a general level, the trend in costs and the scale and composition of demand are deter¬mined by the cyclical situation in the macro-economy, that is, the scale and growth in total and per capita GNP, interest rates, inflation and the trend in purchasing power. These are de¬termined partly by the international economic situation, and partly by government policy.

По-украински

Відколи інвестиції загалом зв'яжуть компанію впродовж довгого періоду до специфічного coun¬пробують із специфічним географічним охопленням, важливо проаналізувати і робити тривалий прогноз тенденції у витратах на - і попит для - продукція від планованої одиниці. Загальна macro-economic ситуація, як розвиватиметься і його стабільність - дуже важливі чинники.
У загальному рівні, тенденції у витратах і масштабі і композиції вимагають є утримують¬мінується циклічною ситуацією в економіці макровизначення, тобто, масштаб і зростання в підсумку і на душу населення GNP, процентні ставки, інфляція і тенденція в купівельній спроможності. Вони є de¬termined частково міжнародним економічним станом, і частково урядовою політикою.