Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


a) The company will moving to Canada.
b) Apple, Inc. introduce a new computer to compete with IBM, Inc.
c) Mathematics are easy for me.
d) Economics not my best subject in college.
e) We celebrates Founder’s Day every year.
f) Peter have completed all his homework this week.
g) She wants continue in her present job.
h) Our investigagation done well.
i) We haven’t seen the National Gallery yet, have we?
j) If we’ll turn right, we’ll get to the National Gallery yet, have we?

По-украински

a) компанія буде, переміщаючись на Канаду.
b) Apple, Inc. представляють новий комп'ютер, щоб змагатися з IBM, Inc.
c) Математика легка для мене.
d) Економіка не моя краща тема в коледжі.
e) середовище святкує День Засновника щороку.
f) Пітер завершили усе його домашнє завдання цього тижня.
g) , який Вона хоче, тривають у неї подарували роботу.
h) Наш investigagation, що добре вчиться.
i) Ми не побачили Національну Галерею ще, мають ми?
j) , Якщо ми повернемо правильно, ми дістанемося до Національної Галереї ще, мають ми?