Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Універсальність орнаменту унікальна тим, що він відображає і світогляд і циклічність регресу, і поезію, і музику. Він увібрав у себе найголовніше: чим жили люди, на що вони сподівались їх мрії, страхи і сподівання. Та передавав цю інформацію наступним покоління, якщо не на інтелектуальному то на емоційному рівні.
Бо не можна ввести ті орнаменти, як і будь який інший витвір мистецтва у жорсткі рамки математичних формул чи категоричних стверджень. Їх семантичне навантаження простіше сприймати через естетичні почуття. Бо в такому випадку спрацьовує так звана історична пам'ять людини і вона стає спроможною відчути, знання пройдешніх поколінь.
Отже, можна припустити, як що навіть вишивальниця не знала яке символічне навантаження несе в собі той чи інший візерунок орнаменту, то могла інтуїтивно відчувати які орнаменти та в якому порядку відтворювати на

По-русски

Универсальность орнамента уникальна тем, что он отображает и мировоззрение и цикличность регресса, и поэзию, и музыку. Он вобрал у себя главнее всего : чем жили люди, на что они надеялись на них мечты, страхи и надежды. Но передавал эту информацию следующим поколение, если не на интеллектуальном то на эмоциональном уровне.
Потому что нельзя ввести те орнаменты, как и будь который другое произведение искусства в жесткие рамки математических формул или категорических утверждений. Их семантическую нагрузку проще воспринимать через эстетические чувства. Потому что в таком случае срабатывает так называемая историческая память человека и она становится способной почувствовать, знание пройдешніх поколений.
Следовательно, можно допустить, как что даже вышивальщица не знала какую символическую нагрузку несет в себе тот или другой узор орнамента, то могла интуитивно чувствовать какие орнаменты и в каком порядке воссоздавать на