Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In the 1970s and 1980s, Americans became increasingly divided on the issue of government regulation of the economy, Proponents argued that government regulation was needed to protect consumers, workers and the environment; critics insisted that regulations interfered with free enterprise , increased the costs of doing business and thus contributed to inflation. These factors, coupled with rapid technological change, prompted President Jimmy Carter to reduce regulation of the transportation and communication industries in the 1970s. Also, at this time, federal agencies were encouraged to be more flexible in applying regulations.

По-украински

У 1970-х і 1980-х, американці стали все більше і більше ділив з проблеми державного регулювання економіки, Прибічники заперечили, що, державне регулювання треба, щоб захистити споживачів, працівників і довкілля; критики наполягали, що правила заважають вільному підприємництву, був підвищений витрати на ведення торгівлі і отже сприяв інфляції. Ці чинники, пов'язані зі швидкою технологічною зміною, спонукали Президента Jimmy Carter скоротити регулювання транспортної і комунікаційної промисловості в 1970-х. Також, в цей час, заохочували, щоб федеральні агентства були гнучкіші у зверненні правил.