Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Статья 83. Учет организаций и физических лиц
(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. В целях проведения налогового контроля организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории Российской Федерации, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
(см. текст в предыдущей

По-украински

Стаття 83. Облік організацій і фізичних осіб
(у ред. Федерального закону від 23.12.2003 N 185-ФЗ)
(див. текст в попередній редакції)

1. В цілях проведення податкового контролю організації і фізичні особи підлягають постановці на облік в податкових органах відповідно за місцем знаходження організації, місцю знаходження її відособлених підрозділів, місцю проживання фізичної особи, а також за місцем знаходження тих, що належать їм нерухомого майна і транспортних засобів і по інших підставах, передбаченим справжнім Кодексом.
(у ред. Федеральних законів від 09.07.1999 N 154-ФЗ, від 23.12.2003 N 185-ФЗ, від 27.07.2006 N 137-ФЗ, від 27.07.2010 N 229-ФЗ)
(див. текст в попередній редакції)
Організації, до складу яких входять відособлені підрозділи, розташовані на території Російської Федерації, підлягають постановці на облік в податкових органах за місцем знаходження кожного свого відособленого підрозділу.
(у ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 229-ФЗ)
(см текст в попередній