Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Гази завантаження при вході в камеру пиловловлювача зустрічаються з обертовими сітками, зрошуваних водою. При цьому частинки пилу, змочені високодіспергірованними краплями води, під дією відцентрових сил, що розвиваються обертаються дисками, викидаються з газами тангенціально в сепаратор, де відокремлюються шламові води. Очищені гази разом з парами води скидаються в атмосферу. Шлам з сепаратора і камери пиловловлювача стікає в збірник, розташований під робочою площадкою вугле-завантажувального вагону

По-русски

Газы загрузки при входе в камеру пылеуловителя встречаются с оборотными сетками, орошаемых водой. При этом частицы пыли, смоченные високодіспергірованними каплями воды, под действием центробежных сил, которые развиваются оборачиваются дисками, выбрасываются с газами тангенциально в сепаратор, где отделяются шламовые воды. Очищенные газы вместе с парами воды смахивают в атмосферу. Шлам из сепаратора и камеры пылеуловителя стекает в сборник, расположенный под рабочей площадкой вугле-завантажувального вагона