Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Managing a truly global multinational company would obviously be much simpler if it required only one set of corporate objectives goals policies practices products and globalization and localization has led to the invention of the word glocalization. Companies that want to be succesful in foreign markets have to peaware of the local cultural characteristics that affect the way business is done

По-украински

Управління truly глобальної багатонаціональної компанії очевидно було б набагато простіше, якщо це вимагало тільки один набір корпоративної політики цілей цілей практикує продукцію і глобалізація і локалізація має призводив до винаходу слово glocalization. Компанії, які хочуть бути succesful на зовнішніх ринках, мають до peaware місцевих культурних характеристик, які впливають на бізнес шляху, зроблений