Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Одним з можливих варіантів реалізації вимог економічного закону саморозвитку територій і регіонів є формування корпоративного управління соціально-економічним розвитком муніципальних співтовариств - це не гасло, не декларація і не право народу здійснювати владу, це безпосереднє здійснення влади. Без реалізації корпоративних прав жителів і корпоративних прав територіальних громад корпоративний сектор країни буде розвиватись звужено і безсистемно, так як економіка країни об’єднує в собі економіку усіх муніципальних утворень і

По-английски

One of possible variants of realization of requirements of economic law of саморозвитку of territories and regions there is forming of corporate management socio-economic development of municipal concords is a not slogan, not declaration and not right for people to carry out power, it is direct realization of power. Without realization of corporate rights for habitants and corporate rights for territorial communities the corporate sector of country will develop it is narrowed and unsystematic, so as an economy of country unites in itself the economy of all municipal educations and