Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Markets and marketing
Once you have decided on your business idea and aims, you must look at the likely market for your services.
If the idea does not seem to work right away, think of other ways you can make it work. Talk to other people, including potential customers, to get their views on other ways. If there are no alternatives, then it is back to square one - but at least you have avoided an expensive mistake.
Effective marketing is necessary for the success of any business. Without marketing, how would you expect your customers to know about your product or service?

По-украински

Ринки і маркетинг
Як тільки ви вибрали вашу ділову ідею і цілі, ви повинні подивитися на вірогідний ринок для ваших послуг.
Якщо ідея, здається, не працює негайно, думайте про інші шляхи, ви можете змусити це працювати. Говоріть з іншими людьми, у тому числі потенційні клієнти, щоб отримати їх види на інших шляхах. Якщо немає ніяких альтернатив, то це повертається, щоб надавати квадратної форми одного - але щонайменше ви уникнули дорогої помилки.
Ефективний маркетинг потрібний для успіху будь-якого бізнесу. Без маркетингу, як би ви чекали, що ваші клієнти знають про ваш продукт або обслуговування?