Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

16.03.2012 року згідно плану на проведення навчань пов’язаних з ліквідацією можливих НС щодо пропуску паводків та льодоходу на території Севастопольського регіону, проведена перевірка боєздатності підрозділів ДПЧ – 1, 3, 10 які мають на балансі спеціальну та основну пожежну техніку (ПНС – 110 та АР – 2).
В ході перевірки встановлено:
- в ДПЧ – 1 на ПНС – 110 відсутній механізм для підйому всмоктуючих рукавів (стріла з лебідкою), що ускладнює згортання рукавної лінії та може призвести до травматизму особового складу;
- в ДПЧ – 3 та в ДПЧ – 10 автомобіль АР – 2 укомплектований пожежними рукавами в недостатній кількості з порушенням вимог наказу МНС України від 07 лютого 2008 року № 95 (із розрахунку рукавної лінії на 2 км), що не дасть можливість виконати поставлену бойову задачу;
- в ДПЧ – 3 на установці ПНС – 110 слабо заряджені акумулятори, через це установка запускається лише від повітряних балонів, при тривалій роботі установки (зупинка, запуск) повітря вистачає на чотири

По-русски

16.03.2012 году согласно плана на проведение учеб связанных с ликвидацией возможных НС относительно пропуска паводков и ледохода на территории Севастопольского региона, проведенная проверка боеспособности подразделений ДПЧ - 1, 3, 10 которые имеют на балансе специальную и основную пожарную технику (ПНС - 110 и АР - 2).
В ходе проверки установлено:
- в ДПЧ - 1 на ПНС - 110 отсутствующий механизм для подъема всасывающих рукавов(встретила с лебедкой), который усложняет свертывание рукавной линии и может привести к травматизму личного состава;
- в ДПЧ - 3 и в ДПЧ - 10 автомобиль АР - 2 укомплектован пожарными рукавами в недостаточном количестве с нарушением требований приказа МЧС Украины от 07 февраля 2008 года № 95(из расчета рукавной линии на 2 км), что не даст возможность выполнить поставленную боевую задачу;
- в ДПЧ - 3 на установке ПНС - 110 слабо заряженные аккумуляторы, из-за этого установка запускается лишь от воздушных баллонов, при длительной работе установки(остановка, запуск) воздуха хватает на четыре