Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The city is a center for services, business and finance and is listed as one of the world's top ten Global Financial Centers. The World Cities Study Group at Loughborough University rated Chicago as an "alpha world city."[11] In a 2010 survey collaboration between Foreign Policy and A.T Kearney ranking cities, Chicago ranked 6th, just after Paris and Hong Kong.[10] The ranking assesses five dimensions: value of capital markets, diversity of human capital, international information resources, international cultural resources, and political influence

По-украински

Місто - центр для послуг, бізнес і фінансують і внесений в список, як один зі всесвітньої вершини десять Глобальних Фінансових Центрів. Світові Міста Вивчають Групу в Університеті Loughborough номінальне Чикаго як "алфавітне світове місто".[11] У 2010 розглядають співпрацю між Зовнішньою Політикою і A.T Kearney міста, що займають місце, Чикаго зайняло місце 6-м, тільки після Парижу і Гонконгу.[10] Ранжирування оцінює п'ять вимірів: значення ринків капіталу, різноманітності людського ресурсу, ресурсів міжнародної інформації, міжнародних культурних ресурсів, і політичний впливають