Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

THE FORCE OF TRADITION
If there is consensus on the need for a rule of law, the dynamics involved in success or failure in getting to such a goal are varied. First of all there is tradition. For instance, one legal scholar traces the absence of the rule of law in Russia back to the influence of Russian Orthodoxy on the legal consciousness and a tradition of absolutism uninterrupted for nearly half a millennium.

По-украински

СИЛА ТРАДИЦІЇ
Якщо є згода на потребі в правилі закону, динаміка залучила в успіх або відмову в добиранні до такої мети різні. В першу чергу є традиція. Наприклад, один законний учений стежить за відсутністю правила закону в Росії назад до впливу Російської ортодоксальності на законну свідомість і традицію абсолютизму, безперебійного впродовж половини майже тисячоліття.