Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В целом, несмотря на сомнения в возможности истинной регрессии атрофии или КМ, зависящей от способности слизистой оболочки к регенерации специализированной железистой ткани, точная идентификация и элиминация причинного фактора способствуют, по крайней мере, предотвращению прогрессии этих изменений.

По-украински

В цілому, незважаючи на сумніви в можливості істинної регресії атрофії або КМ, залежній від здатності слизовій оболонці оболонки до регенерації спеціалізованої залізистої тканини, точна ідентифікація і елімінація причинного чинника сприяють, принаймні, запобіганню прогресії цих змін.