Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A text display is an electronic display device that is mainly or only capable of showing text, or extremely limited graphic characters. This includes electromechanical split – flap displays, and flip – disc displays; all – electronic liquid – crystal displays; incandescent eggcrate displays, LED displays, and vacuum fluorescent displays; and even electric nixie tubes.

По-украински

Текстовий показ - електронне облаштування показу, яке є головним чином або тільки здатний до показу тексту, або надзвичайно обмежив графічні символи. Це включає електромеханічний розкол - flap покази, і клацання - disc покази; все - електронна рідина - кристалічні покази; розжарені eggcrate покази, ПРИВОДИВ покази, і вакуумні флуоресцентні покази; і навіть русалчині електролампи.