Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The ready solubility of most inorganic nitrogen compounds, the rarity of their occurrence in secondary polymers and the red-ox sensitivity of their ionic configurations assist the frequency of transformations and relocation. The biogeochemical cycling of nitrogen is mediated mainly by organisms. Accordingly, its turnover is regulated predominantly at the physiological level, and so is extremely rapid when compared to the cycling of other elements such as phosphorus or silicon.

По-украински

Готова розчинність найбільше неорганічних nitrogen сумішей, раритет їх випадку у вторинних полімерах і чутливості червоного кольорового бика їх іонних конфігурацій допомагають частоті перетворень і перерозподілу. Біогеохімічна їзда на велосипеді азоту є посередником головним чином організмами. Відповідно, його обіг регулюється в основному у фізіологічному рівні, і такий надзвичайно швидкий при порівнянні з їздою на велосипеді інших елементів як наприклад фосфор або кремній.