Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Friendship is one of the few kinds of relationship we have control over.Thats why it is an interesting area of research for sociologists.Although,we cant choose our relatives or teachers,we cfn choose jur friends.But how do we choose them,and why is it that we find some peoples personality more attractive for us than others?We fre all loking for similar features in jur friends,such as honesty,a good sense of humour and kindness.
However,what each of us means by"a good sense of humor",for example,is different.we are all unique,and so the ideal friend for one person may seem a little boring to someone else!

По-украински

Дружба - один з декількох видів стосунків, над якими ми маємо контроль.Thats, чому це - цікава область дослідження для соціологів.Хоча, ми нахиляємо вибирають наших родичів або учителів, ми cfn вибирають jur друзів.Але як ми вибираємо їх, і чому - це, що ми знаходимо деяку особу народів привабливішою для нас, ніж інші?Середовище fre усе loking для подібних особливостей у jur друзів, як наприклад чесність, здоровий глузд гумору і доброти.
Проте, що кожен з нас має" на увазі здоровим глуздом гумору", наприклад, відмінний.ми - увесь унікум, і так ідеальний друг для однієї особи може здатися маленький занудний до кого-небудь ще!