Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Основні напрямки виховання

Розумове виховання. Мета розумового виховання. Зміст розумового виховання. Мислення. Види мислення. Науковий світогляд. Моральне виховання: мораль, моральність, моральна свідомість, моральні переконання, моральні почуття, моральні якості, моральні звички, моральна спрямованість. Завдання морального виховання. Шляхи виховання моральних якостей. Естетичне виховання: естетична свідомість, естетичний смак, естетичні почуття, естетичний ідеал, естетична поведінка. Завдання естетичного виховання. Трудове виховання.

Завдання трудового виховання. Види праці: навчальна, суспільно корисна, виробнича. Професійна орієнтація школярів. Компоненти професійної орієнтації: професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійна адаптація, професійний відбір. Фізичне виховання. Завдання фізичного виховання. Засоби виховання фізичної культури школярів: фізичні, природні, гігієнічні. Національне виховання: шляхи, засоби, принципи.

По-русски

Основные направления воспитания

Умственное воспитание. Цель умственного воспитания. Содержание умственного воспитания. Мышление. Виды мышления. Научное мировоззрение. Моральное воспитание: мораль, нравственность, моральное сознание, моральные убеждения, моральные чувства, моральные качества, моральные привычки, моральная направленность. Задание морального воспитания. Пути воспитания моральных качеств. Эстетическое воспитание: эстетическое сознание, эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал, эстетическое поведение. Задание эстетического воспитания. Трудовое воспитание.

Задание трудового воспитания. Виды труда : учебная, общественно полезная, производственная. Профессиональная ориентация школьников. Компоненты профессиональной ориентации : профессиональная информация, профессиональная диагностика, профессиональная консультация, профессиональная адаптация, профессиональный отбор. Физическое воспитание. Задание физического воспитания. Средства воспитания физической культуры школьников : физические, естественные, гигиенические. Национальное воспитание: пути, средства, принципы.