Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Nobody understood why Wart needed lessons, but Merlin began to teach him.One day Merlin led Wart to a lake, waved his wand and Wart changet into a little fish, and fell into the water. At first it was great fun. But then a big fish came along. The big fish wanted to catch the little fish for lunch. Poor little Wart! What could he do? He used his head. He hid in a hole so the big fish couldn't find him. "Very good," said Merlin."You learned your lesson, Wart. "WHEN IN TROUBLE USE YOUR HEAD."

По-украински

Ніхто не розумів, чому Бородавці були потрібні уроки, але Merlin почав викладати йому.Один day Merlin приводив Бородавку до озера, махав його паличку і Бородавка changet в маленькій рибі, і брався за воду. Спочатку це була велика забава. Однак, з іншого боку рибина супроводжувалася. Рибина захотіла упіймати маленьку рибу для ланча. Бідна маленька Бородавка! Що зміг він зробити? Він користувався його головою. Він приховав в дірі so рибина не змогла знайти його. "Дуже добре," повідомив Merlin".Ви отримали хороший свій урок, Бородавка. "КОЛИ В НЕПРИЄМНОСТІ КОРИСТУЮТЬСЯ ВАШОЮ ГОЛОВОЮ".